เภสัชกรฝ่ายผลิต

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ควบคุมการดำเนินการผลิตยาให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตยาที่ดี (GMP)
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต (Process Validation)
 3. จัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุง SOP
 4. ดูแล ฝึกอบรมพนักงานในฝ่ายผลิตให้มีความรู้ความเข้าใจ พื้นฐาน GMP และหน้าที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์

สวัสดิการ

 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • เสื้อฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • รถรับ-ส่งพนักงาน (ระหว่าง ถนนสุขุมวิท 71 กับบริษัท)

กรุณาส่งประวัติมาที่ career@patarlab.com