เกี่ยวกับเรา

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาที่ได้มาตรฐานระดับสากลเราดำเนินธุรกิจด้านการผลิตยา มานานกว่า 40 ปี โดยบริษัทฯได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2517 เพื่อผลิตยาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เราได้คัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งที่ดีที่สุดของโลก และควบคุมตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนด้วยทีมเภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์อย่างเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยจึงเป็นหนึ่งใน บริษัทที่ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจในวงการแพทย์ของประเทศไทย โรงงานผลิตยาของเราได้รับการรับรอง มาตรฐานระดับสากล GMP (Good Manufacturing Practice) สอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี ในการผลิตยาของ The Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข และปัจจุบันทางบริษัทฯกำลังดำเนินการ ขอการรับรองมาตรฐาน GMP สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จึงสามารถมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผลิตจากบริษัทฯของเรา

ปัจจุบัน บริษัทฯมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายอย่างครอบคลุม ทั้งร้านขายยา โรงพยาบาล คลินิกและส่งออกต่างประเทศ

ยึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์