ธุรการบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดเตรียมเอกสารการขาย
 2. บันทึกชำระหนี้
 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 18 – 35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวส.

สวัสดิการ

 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • เสื้อฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • รถรับ-ส่งพนักงาน (ระหว่าง ถนนสุขุมวิท 71 กับบริษัท)