กว่า 40 ปีที่ผ่านมา  พาตาร์แลบ (2517) ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ยา  เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับและความไว้วางวางใจในวงการแพทย์ของไทย  โรงงานผลิตของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล GMP (Good Manufacturing Practice) สอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาของ The Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)  โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จึงเป็นที่มั่นใจและเชื่อถือได้ถึงคุณภาพวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ได้มาตรฐานระดับสากล  ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  จึงได้ขยายธุรกิจในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  และให้บริการรับผลิตให้แก่ลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้แบรนด์ของตนเอง