patarlab patar พาตาร์แลบ พาตาแลบ

"เรื่องยาที่มีคุณภาพ ต้อง พาตาร์แลบ (2517) จำกัด"

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด รับมีผลิตภัณฑ์ยาหลากหลายรูปแบบ ที่ได้มาตรฐานการผลิต GMP ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นอาหารที่กินเพื่อเสริมอาหารที่มีอยู่แล้ว มีจุดมุ่งหมายสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ (มิใช่สำหรับผู้ป่วย) เพื่อเสริมสร้างกลไกการทำงานของร่างกายให้สมบูรณ์และช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้น เช่น วิตามิน เกลือแร่ สมุนไพร เป็นต้น.

รูปแบบของ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม มีหลายชนิด : ชนิดน้ำ ชนิดผง ชนิดแคปซูล ชนิดอัดเม็ด ชนิดซอฟเจล เป็นต้น

สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ต้องดิ้นรน และแข่งขันสูง ทำให้ผู้คนลืมที่จะใส่ใจในวิถีชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องอาหาร การกินอยู่เปลี่ยนไป จึงนำพาให้มนุษย์สมัยใหม่ต้องเผชิญหน้ากับความเสื่อมถอยของสุขภาพทางกาย ใจ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่ ปัญหาสุขภาพของคนไทยทุกวันนี้ ส่วนสำคัญเกิดจากปัญหาสารพิษในอาหารมากถึง 50% ของผู้ป่วยทั้งหมด การบริโภคของคนไทย ที่นิยมบริโภคแบบตะวันตก สะดวกซื้อ อร่อยปาก อาหารทะเลสดมีการตรวจพบว่า ที่ขายอยู่ตามท้องตลาดมักจะใช้ฟอร์มาลินเป็นนํ้ายาแช่ เพื่อช่วย ให้คงความสดไม่เน่าเสียง่าย พิษภัยจากสารฟอร์มาลินที่เข้าไปทำลายระบบทางเดินอาหาร ตับไต หัวใจ และสมอง รวมถึงการก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และโรคร้ายตามมามากมาย โดยไม่รู้ตัว

เราฯ มีการผลิตสินค้า ประเภท อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ แบ่งเป็นหมวดหมู่การดูแลทั่วร่างกาย เริ่มตั้งแต่ เส้นผม ระบบประสาท สมอง ระบบการหมุนเวียนเส้นเลือด อวัยวะที่สำคัญๆ ในร่างกาย จนกระทั่งถึงระบบไขข้อ กระดูก เนื้อเยื่อ ข้อต่อ จนถึงปลายเท้า และการดูแลผิวพรรณ การชะลอวัย รูปร่างหุ่นเพียว กระชับ การดีท็อก ไขมัน การล้างสารพิษ เป็นต้น ในความหลายของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เราได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเชิงไบโอเทคโนโลยี ด้วยการคิดค้น ในรูปแบบต่างๆ ให้ทันสมัย และตามความต้องการของลูกค้า เพื่อจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุดต่อผู้บริโภค