ONE STOP SERVICE

พาตาร์แลบ (2517) รับผลิตอาหารเสริมให้แก่ลูกค้าเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจผบิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้แบรนด์ของตัวเอง เราให้บริการแบบครบวงจรด้วยงบประมาณที่เหมาะสมตั้งแต่คิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ เริ่มตั้งแต่วางแผน ออกแบบ ค้นหาวัตถุดิบที่ดีที่สุด ขึ้นสูตรผลิตภัณฑ์ ผลิตสินค้าจนได้สินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมจดทะเบียน อย. บรรจุสินค้าลงบรรจุภัณฑ์ พร้อมจัดจำหน่ายถึงมือผู้บริโภค