เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ประสานงานกับฝ่ายขาย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  2. ดำเนินการจดแจ้ง อย. ใบอนุญาตต่างๆที่ต้องใช้สำหรับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 

คุณสมบัติ

  1. เพศ ชาย / หญิง
  2. วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร , สุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสนใจด้านงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
  4. มีความกระตือรือร้น

Please submit your resume to career@patarlab.com